Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu (ang. digital terrain model - DTM) tworzymy w oparciu o dane wektorowe pochodzące z pomiarów fotogrametrycznych i bezpośrednich pomiarów terenowych, bądź też w wyniku wektoryzacji rzeźby terenu z istniejących map.

Podczas wykonywania pomiaru rejestrujemy wybrane elementy treści sytuacyjno-wysokościowej, których położenie opisuje ukształtowanie terenu.

Utworzony przez nas model terenu pozwala na:

DTM
 • automatyczne generowanie profili podłużnych i poprzecznych,
 • obliczanie mas ziemnych,
 • generowanie mapy spadków,
 • tworzenie map hipsometrycznych,
 • różnego rodzaju wizualizacje i analizy.

DTM stanowi doskonały materiał wyjściowy do różnorakich prac związanych z projektowaniem dróg i innych obiektów liniowych, melioracją czy przewidywaniem zasięgu i skutków powodzi.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem do sporządzania numerycznego modelu terenu:

 • Trimble, Leica - odbiorniki GPS (RTK),
 • Topcon - tachimetry elektroniczne,
 • autograf analityczny Planicomp P3 - Zeiss (praca na zdjęciach analogowych),
 • cyfrowe stacje fotogrametryczne DEPHOS (praca na zdjęciach w wersji cyfrowej),
 • MicroStation (kompleksowe środowisko CAD),
 • Descartes, I/RasB, I/RasC (oprogramowanie wspomagające pracę z rastrami),
 • I/Plot (oprogramowanie wspomagające wydruki),
 • InRoads Site (oprogramowanie do produkcji DTM-u).
Zobacz przykładowe projekty.