Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Fotomapy i ortofotomapy

Zakres usług fotogrametrycznych, świadczonych przez Fotokart, obejmuje:

 • projektowanie nalotów fotogrametrycznych,
 • wykonywanie zdjęć lotniczych,
 • aerotriangulację analityczną,
 • sporządzanie i aktualizację map cyfrowych na podstawie zdjęć lotniczych,
 • opracowywanie numerycznych modeli terenu (DTM),
 • produkcję cyfrowych fotomap i ortofotomap ze zdjęć lotniczych,
 • wykonywanie przestrzennych modeli miast.

Cyfrowe fotomapy, ortofotomapy i fotoszkice ulepszone wykorzystywane są na przykład:

Ortofotomapa
 1. w celach marketingowych:
  • reklama terenu, głównie dla pozyskania inwestora lub promocji turystycznej,
  • pełne informacji dodatkowych tło dla planów miast;
 2. w celu weryfikacji istniejących opracowań:
  • aktualizacja map (szczególnie dla dużych obszarów),
  • tani sposób szybkiego pozyskania informacji uzupełniających;
 3. jako podkład do planowania przestrzennego;
 4. w celu wykrywania samowoli budowlanej.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem do produkcji fotomap i ortofotomap:

 • cyfrowe stacje fotogrametryczne DEPHOS (pomiar na zdjęciach w wersji cyfrowej);
 • MicroStation (kompleksowe środowisko CAD);
 • Descartes, I/RasB, I/RasC (oprogramowanie wspomagające pracę z rastrami);
 • I/Plot (oprogramowanie wspomagające wydruki);
 • InRoads Site (oprogramowanie do produkcji DTM-u);
 • Adobe Photoshop, PCI Geomatica (oprogramowanie do produkcji ortofoto);
 • Bingo-F (oprogramowanie do wyrównania ścisłego wyników aerotriangulacji).
Zobacz przykładowe projekty.