Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Informatyka i geoinformatyka

Zakres usług geoinformatycznych, świadczonych przez FOTOKART, obejmuje:

 1. przetwarzanie map, rysunków technicznych, rejestrów i wykazów oraz innych danych, z postaci analogowej na cyfrową poprzez:
  • skanowanie,
  • digitalizację (wektoryzację),
  • konwersję zbiorów cyfrowych z i do różnych formatów,
  • przeliczanie i transformację danych (informacji) archiwalnych;
 2. zakładanie i wdrażanie ewidencji dróg i mostów w systemie eDIOM;
 3. projektowanie i wdrażanie systemów informacji o terenie (SIT) oraz systemów informacji geograficznej (GIS);
 4. doradztwo i szkolenia w zakresie SIT i GIS.

Dla naszych klientów oraz na bieżące potrzeby naszych pracowni, przygotowujemy także autorskie aplikacje działające w środowiskach Windows i MicroStation:

ZenMapa
 • ZenMapa - tworzenie i aktualizacja map numerycznych w środowisku MicroStation v8;
 • Ewidencja Budynków - aplikacja do zbierania danych ewidencyjnych budynków i lokali oparta na bazie MS SQL Server;
 • Ewidencja Budynków - Raporty - program do generowania arkuszy danych ewidencyjnych;
 • Karta Pracy - rejestracja i ewidencja czasu pracy oparta o bazę MS Access;
 • Administracja - kompleksowy system zawierający rejestr robót, rejestr faktur, rejestr przetargów, dziennik korespondencji i katalog dostawców.

W grudniu 2006 wprowadziliśmy na rynek nową wersję oprogramowania ZenMapa.

Aplikacja zawiera zestawy narzędzi do:

 • wektoryzacji,
 • importu danych tekstowych,
 • transformacji pomiędzy układami współrzędnych ZCH "Police" a układem miejskim Szczecina,
 • automatycznego rysowania skarp z zadanymi parametrami,
 • tworzenia i kontroli połączeń z bazą danych.

Ponadto program zawiera zestaw symboli oraz stylów linii do mapy zasadniczej dla skal: 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000.

Zobacz przykładowe projekty.