Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Mapy

Wykonujemy i aktualizujemy wielkoskalowe mapy numeryczne (ewidencyjne, zasadnicze i tematyczne), które stanowią podstawę do tworzenia systemów informacji geograficznej (GIS).

Dane cyfrowe pozyskujemy w wyniku:

 • pomiarów terenowych,
 • pomiaru fotogrametrycznego na zdjęciach lotniczych,
 • wektoryzacji obrazu rastrowego istniejących map.

Opracowane przez nas mapy są wykorzystywane między innymi:

Mapa
 1. jako podkłady do projektowania (wtórniki):
  • o pełnej treści mapy zasadniczej,
  • zgodne z geodezyjną instrukcją K-1 (wg obydwu standardów),
  • uzupełnione dodatkowymi obiektami - zgodnie z życzeniem klienta;
 2. do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 3. na bieżące potrzeby gospodarki miejskiej (do celów planistycznych):
  • szczegółowe i ogólne plany zagospodarowania przestrzennego;
 4. do inwentaryzacji powykonawczej nowych obiektów budowlanych:
  • mapy zagospodarowania terenów wokół inwestycji,
  • obmiar i plany pomieszczeń;
 5. do tworzenia opracowań tematycznych - na przykład:
  • na potrzeby zakładów wodociągów i kanalizacji w celu naliczania opłat za odprowadzaną wodę deszczową - mapy przenikania wody,
  • na potrzeby administracji morskiej w celu ochrony brzegów - mapy pasa nadbrzeżnego.
Zobacz przykładowe projekty.