Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
O nas

Nasza historia

Korzenie firmy sięgają roku 1983, kiedy to w Szczecinie założono Geodezyjną Spółdzielnię Pracy „Zenit”. Dzięki przemianom gospodarczym, jakie następowały w naszym kraju w następnych latach, możliwe stało się zarejestrowanie spółki z kapitałem zagranicznym (joint venture). Partnerem, w powstałej spółce z o.o. o nazwie Zenit Ltd, została holenderska firma Bravenboer & Scheers BV z Terneuzen. Zagraniczny partner wniósł do firmy nowoczesny sprzęt geodezyjny i komputerowy oraz opracowany przez siebie system do sporządzania i przetwarzania map numerycznych. W 1994 roku firma Bravenboer & Scheers została kupiona przez notowaną na giełdzie amsterdamskiej spółkę akcyjną Grontmij NV, co umożliwiło nam dostęp do rynku zachodnioeuropejskiego.

W 1997 roku, w celu poszerzenia oferty usług o opracowania fotogrametryczne podjęto decyzję o utworzeniu spółki „córki” o nazwie FOTOKART. W roku 2003 zarząd Grontmij podjął decyzję o sprzedaży obu firm. W ramach porozumienia zawartego z wycofującą się z zachodniopomorskiego rynku geodezyjno-kartograficznego spółką Zenit Ltd. Firma Fotokart wykupiła majątek ruchomy spółki, zaś udziały przeszły w ręce osób prywatnych.

W ten sposób staliśmy się jedną z największych firm geodezyjno-kartograficznych działających na terenie północno-zachodniej Polski.

Czym się zajmujemy

Obecnie główne profile działalności firmy to:

  • geodezja i kartografia,
  • fotogrametria,
  • geoinformatyka.
Początkowo naszą specjalnością była wyłącznie fotogrametria – dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem położenia obiektów w terenie w oparciu o zdjęcia lotnicze, naziemne i satelitarne.

Realizacja dużych kontraktów eksportowych (głównie dla klientów w Holandii, Danii i Niemczech), umożliwiła firmie szybkie wdrożenie technologii cyfrowego przetwarzania zdjęć lotniczych. Opracowania jakie robiliśmy dla naszych zagranicznych partnerów to najczęściej mapa cyfrowa, ortofotomapa, numeryczny model terenu (DTM).

Kolejnym etapem rozwoju firmy było rozszerzenie zakresu działalności o typowe usługi geodezyjne np. pomiary sytuacyjno-wysokościowe (syt.-wys.), obsługa geodezyjna inwestycji.

Obecnie nasze kluczowe specjalności geodezyjne to:

  • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy,
  • wtórniki geodezyjne,
  • mapy numeryczne (ewidencyjne, zasadnicze, tematyczne),
  • ewidencja gruntów i budynków (modernizacje, scalenia i podziały działek, rozgraniczanie nieruchomości ).
Równolegle rozwijała się geoinformatyka - dział w firmie, do którego zadań należało m.in. pozyskiwanie, przetwarzanie, analiza i udostępnianie danych geodezyjnych pochodzących z pomiarów fotogrametrycznych, bezpośrednich pomiarów terenowych oraz uzyskanych w wyniku wektoryzacji istniejących map analogowych.
Na zamówienie klientów firma Fotokart wykonuje również opracowania specjalne, np. pomiary poziomu hałasu.

Nasza przyszłość

Następnym krokiem w rozwoju firmy Fotokart będzie wdrożenie procedur związanych z dostępem do informacji o charakterze niejawnym. Posiadamy kancelarie tajną, a nasi pracownicy dysponują poświadczeniami bezpieczeństwa uprawniającymi do pracy z dokumentacją stanowiącą tajemnicę państwową.

Stałe inwestowanie w zasoby ludzkie oraz w sprzęt i oprogramowanie, umożliwia nam utrzymanie wysokiej pozycji na dynamicznym i wymagającym rynku usług geodezyjnych, fotogrametrycznych i geoinformatycznych. Do dyspozycji klientów pozostawiamy zespół kompetentnych i doświadczonych inżynierów, geodetów i operatorów wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy i komputerowy.